Bakery - Pastry

Sạp chế biến và mang đến cho thực khách các loại bánh ngọt và pastry đa dạng như bánh mì, đế bánh pizza, cookie và cả nguyên liệu tiệm bánh như bột mì cứng, bột mì mềm, bột mì nguyên cám,...