Đi đến nội dung
Shop wine @ Wine Slayers Store
Shop wine @ Wine Slayers Store

Ly Tái Sử Dụng

 • Sold out
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork latte 355ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 355ml.  Ly thủy tinh giữ nh...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 272.800₫ - Original price 272.800₫
  Original price
  272.800₫
  272.800₫ - 272.800₫
  Current price 272.800₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Snowmound

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 237ml. Ly nhựa cứ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 272.800₫ - Original price 272.800₫
  Original price
  272.800₫
  272.800₫ - 272.800₫
  Current price 272.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Peach

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, dung tích 473ml. Ly nhựa cứng giữ nh...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 234.300₫ - Original price 234.300₫
  Original price
  234.300₫
  234.300₫ - 234.300₫
  Current price 234.300₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Gazania

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 177ml. Ly nhựa cứng giữ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 234.300₫ - Original price 234.300₫
  Original price
  234.300₫
  234.300₫ - 234.300₫
  Current price 234.300₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Natural

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 473ml. Ly nhựa cứng gi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Doppio Smoke Plug

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 355ml. Ly nhựa cứng gi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Mulberry

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 355ml. Ly nhựa cứng giữ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 272.800₫ - Original price 272.800₫
  Original price
  272.800₫
  272.800₫ - 272.800₫
  Current price 272.800₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Original Oak

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Original từ nhựa Polypropylene cách nhiệt và dễ tái chế. Đai silicone màu sắc, với dung tích 237ml. Ly nhựa cứng gi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 272.800₫ - Original price 272.800₫
  Original price
  272.800₫
  272.800₫ - 272.800₫
  Current price 272.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 651.200₫ - Original price 651.200₫
  Original price
  651.200₫
  651.200₫ - 651.200₫
  Current price 651.200₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt LongPlay Banksia

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup LongPlay Banksia sử dụng chất liệu an toàn và thân thiện với môi trường. Màu sắc trẻ trung năng động, dung tích 473...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 651.200₫ - Original price 651.200₫
  Original price
  651.200₫
  651.200₫ - 651.200₫
  Current price 651.200₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Saskatoon 473ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 473ml.  Ly thủy tinh giữ nh...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Nitro 473ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 473ml.  Ly thủy tinh giữ nhi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Latte 473ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 473ml.  Ly thủy tinh giữ nhi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Black 473ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 473ml.  Ly thủy tinh giữ nhi...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Alder 473ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với hai tùy chọn dung tích 473ml.  L...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 613.800₫ - Original price 613.800₫
  Original price
  613.800₫
  613.800₫ - 613.800₫
  Current price 613.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Saskatoon 355ml

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với dung tích 355ml.  Ly thủy tinh g...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Cork Black 355ml

  Keepcup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Cork được thiết kế độc đáo mới lạ với đai bần cách nhiệt có thể tháo rời. Với hai tùy chọn dung tích 355ml.  Ly thủy...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 577.500₫ - Original price 577.500₫
  Original price
  577.500₫
  577.500₫ - 577.500₫
  Current price 577.500₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Clear Edition Seaside 473ml

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Clear Edition Origin từ nhựa BPA, thân thiện với môi trường. Thiết kế năng động với dung tích 473ml.  Dễ dàng tháo r...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Clear Edition Origin 473ml

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Clear Edition Origin từ nhựa BPA, thân thiện với môi trường. Thiết kế năng động với dung tích 473ml.  Dễ dàng ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 344.300₫ - Original price 344.300₫
  Original price
  344.300₫
  344.300₫ - 344.300₫
  Current price 344.300₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Clear Edition Seaside 355ml

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Clear Edition Origin từ nhựa BPA, thân thiện với môi trường. Thiết kế năng động với dung tích 355ml.  Dễ dàng tháo ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫

  Keepcup Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt Clear Edition Origin 355ml

  KeepCup

  Ly Nhựa Cứng Giữ Nhiệt KeepCup Clear Edition Origin từ nhựa BPA, thân thiện với môi trường. Thiết kế năng động với dung tích 355ml.  Dễ dàng tháo ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 308.000₫ - Original price 308.000₫
  Original price
  308.000₫
  308.000₫ - 308.000₫
  Current price 308.000₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Saskatoon

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Nitro

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Latte

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355m...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Chai

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Black

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355m...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Banksia

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out
 • Sold out
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫

  Keepcup Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt Brew Alder

  KeepCup

  Ly Thủy Tinh Giữ Nhiệt KeepCup Brew bằng thủy tinh cường lực, nắp bằng nhựa polypropylene. Thiết kế đai silicone cách nhiệt màu sắc. Dung tích 355m...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 470.800₫ - Original price 470.800₫
  Original price
  470.800₫
  470.800₫ - 470.800₫
  Current price 470.800₫
  Sold out