Nước Khoáng

Sạp phân phối các loại nước khoáng thiên nhiên, nước khoáng có ga, nước khoáng sủi tăm đến từ các thương hiệu San Benedetto, Lavie,...