Pate Rillettes

Pate, rilettes của Sạp được chế biến theo công thức riêng biệt, có thể kết hợp ăn cùng bánh mì nướng, bánh sourdough hoặc làm nhân pasta.

No products in this collection