Tiềm Kiểu Pháp Confit

Đùi vịt tiềm kiểu pháp confit nấu với lửa nhỏ và trong nhiều giờ giúp giữ lại tối đa dinh dưỡng và hương vị của món ăn.

No products in this collection