Đi đến nội dung
Shop wine @ Wine Slayers Store
Shop wine @ Wine Slayers Store

Trà Nguyên Lá

 • Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫

  Trà túi lọc Dilmah The Original Earl Grey (T-Series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah The Original Earl Grey (T-Series). Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm: . Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu s...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫
 • Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Brillian Breakfast (T-Series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah  Brillian Breakfast (T-Series) . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu sắc:....

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫
 • Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Green tea with Jasmine (T-Series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh: Dilmah Green tea with Jasmine) (T-Series). Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu sắc...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddypure Peppermint Leaves 034g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:   Dilmah Tin Caddypure Peppermint Leaves. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng:g. Đơn vị ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddypure Chamomile Flowers 042g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:   Dilmah Tin Caddypure Chamomile Flowers. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: g. Đơn vị...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy The Original Earl Grey 100g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy The Original Earl Grey . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 100g. Đơ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Single Estate Oolong Leaf Tea 100g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Single Estate Oolong Leaf Tea. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 10...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Sencha Green Extra Special 095g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Sencha Green Extra Special. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 95g. ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Lychee with Rose and Almond 100g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Lychee with Rose and Almond . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 100...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Green Tea Jasmine Flower 100g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Green Tea Jasmine Flower . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 100g. ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Brilliant Breakfast 125g

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Brilliant Breakfast. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 125g. Đơn vị...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫

  Trà lá Dilmah Tin Caddy Blueberry and Pmegranate 100g/06

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Tin Caddy Blueberry and Pmegranate. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 100g. Đ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 240.000₫ - Original price 240.000₫
  Original price
  240.000₫
  240.000₫ - 240.000₫
  Current price 240.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Thảo dược Hoa Cúc (T-series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:   Dilmah Pure Chamomile (T-Series) . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu sắc:. Trọ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Pure Peppermint Leaves (T-Series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:   Dilmah Pure Peppermint Leaves (T-Series) . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu s...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Moroccan Mint Green Tea (T-series)

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Moroccan Mint Green Tea (T-series). Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: . Màu sắc:. Trọng lượng: 2g/túi ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 480.000₫ - Original price 480.000₫
  Original price
  480.000₫
  480.000₫ - 480.000₫
  Current price 480.000₫
 • Original price 260.000₫ - Original price 260.000₫
  Original price
  260.000₫
  260.000₫ - 260.000₫
  Current price 260.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Exceptional Sachet Pure Peppermint Leaves

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah  Exceptional Sachet Pure Peppermint Leaves . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 260.000₫ - Original price 260.000₫
  Original price
  260.000₫
  260.000₫ - 260.000₫
  Current price 260.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà Dilmah Exceptional Sachet Fragrant Jasmine Green Tea 050s/2.0g/04

  Dilmah

  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Exceptional Sachet English Breakfast

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh: Dilmah Exceptional Sachet English Breakfast . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Exceptional Sachet Elegant Earl Grey

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah  Exceptional Sachet Elegant Earl Grey . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Mà...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Exceptional Sachet Ceylon Green Tea

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah  Exceptional Sachet Ceylon Green Tea. Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu ...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫
 • Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫

  Trà túi lọc Dilmah Exceptional Sachet Berry Sensation

  Dilmah

  . Tên tiếng Anh:  Dilmah Exceptional Sachet Berry Sensation . Xuất xứ: Ceylon, Sri Lanka. Mã sản phẩm:. Kích thước: R20 × D10 × C6cm (RxDxC). Màu s...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 340.000₫ - Original price 340.000₫
  Original price
  340.000₫
  340.000₫ - 340.000₫
  Current price 340.000₫