Đi đến nội dung

Hario

 • Original price 996.600₫ - Original price 996.600₫
  Original price
  996.600₫
  996.600₫ - 996.600₫
  Current price 996.600₫

  Ấm nhôm Buono 1.2 lít, hiệu Hario VKB-120HSV (V60 Coffee Drip Kettle Bouno, VKB-120HSV)

  Hario

  Original price 996.600₫ - Original price 996.600₫
  Original price
  996.600₫
  996.600₫ - 996.600₫
  Current price 996.600₫
 • Original price 3.488.100₫ - Original price 3.488.100₫
  Original price
  3.488.100₫
  3.488.100₫ - 3.488.100₫
  Current price 3.488.100₫

  Ấm nước Buono bằng đồng hiệu Hario, VKBN-90CP (V60 Drip Kettle Buono Copper)

  Hario

  Original price 3.488.100₫ - Original price 3.488.100₫
  Original price
  3.488.100₫
  3.488.100₫ - 3.488.100₫
  Current price 3.488.100₫
 • Original price 446.200₫ - Original price 446.200₫
  Original price
  446.200₫
  446.200₫ - 446.200₫
  Current price 446.200₫

  Ấm pha cà phê Bouno Kettle có điều khiển nhiệt độ, 0.8 Lít, Hiệu Hario, EVKT-80E-HSV

  Hario

  Original price 446.200₫ - Original price 446.200₫
  Original price
  446.200₫
  446.200₫ - 446.200₫
  Current price 446.200₫
 • Original price 15.510.000₫ - Original price 15.510.000₫
  Original price
  15.510.000₫
  15.510.000₫ - 15.510.000₫
  Current price 15.510.000₫

  Bếp thông minh phục vụ pha chế cà phê, màu đen, hiệu Hario BGST-400E (Smart Beamheater for EUROPE)

  Hario

  Original price 15.510.000₫ - Original price 15.510.000₫
  Original price
  15.510.000₫
  15.510.000₫ - 15.510.000₫
  Current price 15.510.000₫
 • Original price 2.117.500₫ - Original price 2.117.500₫
  Original price
  2.117.500₫
  2.117.500₫ - 2.117.500₫
  Current price 2.117.500₫

  Bình cà phê chân không bằng thủy tinh 440 ml,hiệu Hario,TCA-3(Coffee Siphon Techinica 3 cups,TCA-3)

  Hario

  Original price 2.117.500₫ - Original price 2.117.500₫
  Original price
  2.117.500₫
  2.117.500₫ - 2.117.500₫
  Current price 2.117.500₫
 • Original price 2.242.000₫ - Original price 2.242.000₫
  Original price
  2.242.000₫
  2.242.000₫ - 2.242.000₫
  Current price 2.242.000₫

  Bình cà phê chân không bằng thủy tinh 670ml, hiệu Hario TCA-5 (Coffee Siphon Techinica 5 cups)

  Hario

  Original price 2.242.000₫ - Original price 2.242.000₫
  Original price
  2.242.000₫
  2.242.000₫ - 2.242.000₫
  Current price 2.242.000₫
 • Original price 873.000₫ - Original price 873.000₫
  Original price
  873.000₫
  873.000₫ - 873.000₫
  Current price 873.000₫

  Bình cà phê vợt hiệu Hario, DPW-1 (Drip pot 240ml)

  Hario

  Original price 873.000₫ - Original price 873.000₫
  Original price
  873.000₫
  873.000₫ - 873.000₫
  Current price 873.000₫
 • Original price 548.900₫ - Original price 548.900₫
  Original price
  548.900₫
  548.900₫ - 548.900₫
  Current price 548.900₫

  Bình Cafe French Press CPSS-2-R (Hario Cafe Press Slim S Red)

  Hario

  Thương hiệu: Hario Xuất xứ: Nhật Mã sản phẩm: - French Press Đỏ 240ml: CPSS-2-R - French Press Đen 240ml: CPSS-2TB Chất liệu: Thủy tinh và nhựa Dun...

  Xem đầy đủ chi tiết
  Original price 548.900₫ - Original price 548.900₫
  Original price
  548.900₫
  548.900₫ - 548.900₫
  Current price 548.900₫
 • Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫

  Bình chứa Hario màu đen MCN-300B

  Hario

  Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫
 • Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫

  Bình chứa màu đò hiệu Hario, MCN-300R (Coffee Canister L Red)

  Hario

  Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫
 • Original price 423.500₫ - Original price 423.500₫
  Original price
  423.500₫
  423.500₫ - 423.500₫
  Current price 423.500₫

  Bình chứa nước hiệu Hario, HDP-10PGR (Handy Pitcher GR)

  Hario

  Original price 423.500₫ - Original price 423.500₫
  Original price
  423.500₫
  423.500₫ - 423.500₫
  Current price 423.500₫
 • Original price 2.491.500₫ - Original price 2.491.500₫
  Original price
  2.491.500₫
  2.491.500₫ - 2.491.500₫
  Current price 2.491.500₫

  Bình Hario Siphon Next

  Hario

  Original price 2.491.500₫ - Original price 2.491.500₫
  Original price
  2.491.500₫
  2.491.500₫ - 2.491.500₫
  Current price 2.491.500₫
 • Original price 996.600₫ - Original price 996.600₫
  Original price
  996.600₫
  996.600₫ - 996.600₫
  Current price 996.600₫

  Bình lọc cà phê bằng thủy tinh, hiệu Hario 480ml, DPW-3 (Drip Pot 480ml, DPW-3)

  Hario

  Original price 996.600₫ - Original price 996.600₫
  Original price
  996.600₫
  996.600₫ - 996.600₫
  Current price 996.600₫
 • Original price 732.600₫ - Original price 732.600₫
  Original price
  732.600₫
  732.600₫ - 732.600₫
  Current price 732.600₫

  Bình nhỏ giọt bằng thủy tinh BU-TCA-3

  Hario

  Original price 732.600₫ - Original price 732.600₫
  Original price
  732.600₫
  732.600₫ - 732.600₫
  Current price 732.600₫
 • Original price 748.000₫ - Original price 748.000₫
  Original price
  748.000₫
  748.000₫ - 748.000₫
  Current price 748.000₫

  Bình pha cà phê bằng thủy tinh hiệu Hario THJ-2SV

  Hario

  Original price 748.000₫ - Original price 748.000₫
  Original price
  748.000₫
  748.000₫ - 748.000₫
  Current price 748.000₫
 • Original price 872.300₫ - Original price 872.300₫
  Original price
  872.300₫
  872.300₫ - 872.300₫
  Current price 872.300₫

  Bình pha cà phê bằng thủy tinh hiệu Hario, THJ-4HSV (Coffee Plunger Harior Bright for 4 cups)

  Hario

  Original price 872.300₫ - Original price 872.300₫
  Original price
  872.300₫
  872.300₫ - 872.300₫
  Current price 872.300₫
 • Original price 499.500₫ - Original price 499.500₫
  Original price
  499.500₫
  499.500₫ - 499.500₫
  Current price 499.500₫

  Bình pha cà phê hiệu Hario, VIC-02B (V60 Ice-Coffee Maker)

  Hario

  Original price 499.500₫ - Original price 499.500₫
  Original price
  499.500₫
  499.500₫ - 499.500₫
  Current price 499.500₫
 • Original price 715.000₫ - Original price 715.000₫
  Original price
  715.000₫
  715.000₫ - 715.000₫
  Current price 715.000₫

  Bình Pha Cà Phê Lạnh Hario FIC-70-MB

  Hario

  Original price 715.000₫ - Original price 715.000₫
  Original price
  715.000₫
  715.000₫ - 715.000₫
  Current price 715.000₫
 • Original price 623.700₫ - Original price 623.700₫
  Original price
  623.700₫
  623.700₫ - 623.700₫
  Current price 623.700₫

  Bình pha cà phê lạnh màu nâu hiệu Hario, FIC-70-CBR (Filter-in coffee Bottle CBR)

  Hario

  Original price 623.700₫ - Original price 623.700₫
  Original price
  623.700₫
  623.700₫ - 623.700₫
  Current price 623.700₫
 • Original price 548.900₫ - Original price 548.900₫
  Original price
  548.900₫
  548.900₫ - 548.900₫
  Current price 548.900₫

  Bình pha cà phê nén màu đen hiệu Hario, CPSS-2TB (Cafe Press Slim S Black)

  Hario

  Original price 548.900₫ - Original price 548.900₫
  Original price
  548.900₫
  548.900₫ - 548.900₫
  Current price 548.900₫
 • Original price 770.000₫ - Original price 770.000₫
  Original price
  770.000₫
  770.000₫ - 770.000₫
  Current price 770.000₫

  Bình thủy tinh giữ nhiệt 400ml, hiệu Hario, HPDN-2T (Hario Heatproof Decanter)

  Hario

  Original price 770.000₫ - Original price 770.000₫
  Original price
  770.000₫
  770.000₫ - 770.000₫
  Current price 770.000₫
 • Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫

  Bình thủy tinh hiệu Hario, TI-300T (Decanta IKI)

  Hario

  Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫
 • Original price 225.000₫ - Original price 225.000₫
  Original price
  225.000₫
  225.000₫ - 225.000₫
  Current price 225.000₫

  Bình thủy tinh hiệu Hario, XVD-36B (Ranger Server 360ml V60)

  Hario

  Original price 225.000₫ - Original price 225.000₫
  Original price
  225.000₫
  225.000₫ - 225.000₫
  Current price 225.000₫
 • Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫

  Bình Thủy Tinh phục vụ cà phê 450ml, hiệu Hario VCS-01B (Hario V60 Coffee Server 450ml)

  Hario

  Original price 224.400₫ - Original price 224.400₫
  Original price
  224.400₫
  224.400₫ - 224.400₫
  Current price 224.400₫